In deze kerk een orgel van Levinus Eekmans uit 1630. Het werd verbouwd door Andreas de Mare in 1657-60. In 1787 reviseerde Lohman het. Tussen 1911-13 werd het gewijzigd door firma Van Oeckelen. De reconstructie in 1984-86 door A.H. de Graaf heeft het orgel teruggebracht naar de situatie van 1660. Van de zes stemmen zijn er nog twee van de hand van De Mare, de rest is van Eekman. De beschilderde orgelluiken laten Mozes met de stenen tafelen en een harp spelende David zien. In 1989 plaatste adviseur Klaas Bolt nog een tremulant. In 2013 is groot onderhoud gepleegd door Orgelmakerij Van der Putten. Door hen is als nieuw register een nachtegaal geplaatst.